Κοινωνικά

Τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου

Η πυροπροστασία των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων και τι περιλαμβάνει ο απαιτούμενος καθαρισμός-Η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας και…

By Kavala 4 Min Read

Forum Kavala press

Γνώμες, προτάσεις, κριτικές, εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών